Zabawy matematyczne

Ułamki zwykłe

1) Lekcja on-line

2) DOMINA II
3) Układanki
4) ROZSYPANKI II
5) Zapisz w postaci ułamka zakolorowaną część
6) Ciasteczka dla dziadka - dopełnianie do całości
7) Podziel prostokąt na tyle części ile wskazują ułamki używając wskazanych kolorów. - podział na 2, 4 części
8) Podziel prostokąt na tyle części ile wskazują ułamki używając wskazanych kolorów. - podział na 3części
9) Porównywanie ułamków
10) Odczytywanie ułamków i liczb mieszanych
11) Zamiana ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną
12) Skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych
13) Zamiana ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny
14) Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach
15) Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach
16) Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach
17) Dodawanie i odejmowanie liczb mieszanych
18) Który ułamek nie pasuje? - Skracanie ułamków zwykłych.
19) Porównywanie ułamków o różnych licznikach i mianownikach

Malowanki (do pobrania)

Ułamki zwykłe - testy on line
test 1  
test 2 
test3