Zabawy matematyczne

TESTY ON LINE

różne - trzypoziomowe

Sprawdzian podsumowujący - klasa VI

http://eduseek.interklasa.pl/przedmioty/matematyka/testy/test89.php

KRZYŻÓWKI I ŁAMIGŁÓWKI

Krzyżówka matematyczna

Duży wybór krzyżówek matematycznych on line

Łamigłówki matematyczne

Sprawdzian kl. VI

http://junior.reporter.pl/quizy/index.php?q=002

Równania (kl. VI)

http://szkola.wi.ps.pl/2002/elektroniczny_trening/mat/2.htm

GEOMETRIA

Czworokąty i ich własności ( kl. V i kl. VI)

http://szkola.wi.ps.pl/2002/elektroniczny_trening/mat/1.htm

FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE

 

ZEGAR

Określanie czasu

http://szkola.wi.ps.pl/2002/elektroniczny_trening/mat/3.htm

Ćwiczenia, zadania, testy dla klasy IV

Ćwiczenia, zadania, testy dla klasy VI

Krzyżówki