Zabawy matematyczne

GEOMETRIA

Odcinki

Zmierz kąty i podaj ich miary

Rodzaje kątów (kl. V)

Rodzaje kątów II  (kl. V)

Zmierz długość odcinków

Kąty - zbiór ćwiczeń

Symetria (kl. V)

Osie symetrii (kl. V)

Oś symetrii (kl. VI)

Figury geometryczne - sprawdzian dla kl. IV

Wysokości wielokątów (kl. V)

Wielokąty foremne (kl. VI)

Plan miasta - odcinki równoległe i prostopadłe (kl. IV)

Miary kątów (kl. V)

Koło i okrąg (kl. IV)

Koło i okrąg  II (kl. IV)

POLA i OBWODY

OBLICZANIE PÓL FIGUR PŁASKICH

Pola i obwody (kl. IV)

Prostokąty i kwadraty (kl. IV)

Pola prostokątów (kl. IV)

Pole i obwód prostokąta (kl. V)

Obwody figur (kl. VI)

Siatki graniastosłupów i ostrosłupów (kl. VI)