">
 

Zabawy matematyczne

Liczby naturalne

Działania sposobem pisemnym

Dodawanie liczb sposobem pisemnym - przekraczanie progów dziesiątkowych

http://www.harcourtschool.com/activity/elab2004/gr3/3.html

Działania sposobem pisemnym w zakresie 100

http://www.telacommunications.com/misc/games/mathquiz/math01.htm

Działania sposobem pisemnym w zakresie 1 000

http://www.telacommunications.com/misc/games/mathquiz/math02.htm

Działania sposobem pisemnym w zakresie 10 000

http://www.telacommunications.com/misc/games/mathquiz/math03.htm

Kółko i krzyżyk - działania pisemne

http://www.funbrain.com/tictactoe/index.html